Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

Ogólnopolska Akcja "Szkoła Promująca Zdrowie".


Czym jest szkoła promująca zdrowie?

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.


Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu wystąpił o ponowna recertyfikację swojej działalności. Poniżej zebrano dokumenty podsumowujące pracę szkoły.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA STARANIA SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE